رئیس آموزش وپرورش پیربکران  از خبرنگاران و اصحاب رسانه تقدیر کرد

رئیس آموزش وپرورش پیربکران از خبرنگاران و اصحاب رسانه تقدیر کرد

سهرابی رییس اداره آموزش وپرورش پیربکران:طرح رضوان با حضور 150 نفز از دانش آموزان  از برنامه های طرح تابستانه بسیج دانش آموزی است که به مدت 5 هفته و طول 35 روز در مدارس ابتدایی پسرانه و برای پایه های پنجم و ششم ابتدایی برگزار می شود؛