موسوی لارگانی : ممنوعیت واردات مرغ سیاست مناسبی است/ نیازی به واردات مرغ نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ممنوعیت واردات مرغ سیاست مناسبی است، گفت: میزان تولید مرغ در کشور به حدی است که ما نیازی به واردات نداریم . ممنوعیت واردات مرغ سیاست مناسبی است/ نیازی به واردات مرغ نیست سید ناصر موسوی لارگانی درباره ممنوعیت واردات مرغ درکشور ،خاطرنشان کرد: دولت باید با یک