پیام شهردارکلیشادوسودرجان به مناسبت روز جهانی قدس

پیام شهردارکلیشادوسودرجان به مناسبت روز جهانی قدس جهان امروز در آستانه انقلابی عظیم قرار گرفته است انقلابی که بر روی موج بیداری اسلامی و قطعاَ نشات گرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است. حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب به این نکته داهیانه تاکید فراوان داشته و