فرماندار فلاورجان:  جانبازان مدال افتخار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند

فرماندار فلاورجان: جانبازان مدال افتخار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند

فرماندار فلاورجان در مراسم گرامیداشت روز پاسدار گفت: نقشی که شهدا و جانبازان  در دفاع مقدس آفریدند ،مدال افتخاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است به دلیل اینکه جانبازان عزیز فعل همراهی، ادب و محبت را خوب صرف کردند.؛