لرزوم مشارکت وهمکاری فرهنگیان در سرشماری اینترنتی

فرماندار شهرستان فلاورجان در جمع فرهنگیان بخش پیربکران خواستار مشارکت فرهنگیان در سرشماری اینترنتی شد  فرماندار شهرستان فلاورجان در جمع فرهنگیان  بخش پیربکران  شهرستان فلاورجان با بیان   رهنمود ی ازمقام معظم رهبری در مورد سرشماری که فرموده اند سرشماری یک ضرورت برای برنامه ریزی صحیح به منظور  بهره مندی از آینده ای معقول و