اجرای تمهیدات مناسب برای صرفه جویی در مصارف آبیاری فضای سبزفلاورجان/تغییر شیوه آبیاری فضای سبز فلاورجان به آبیاری قطره ای

جوادنصرشهردارفلاورجان درگفتگوباخبرنگارنیوزفلاورجان ازراهکارها و اجرای تمهیدات مناسب برای صرفه جویی در مصارف آبیاری فضای سبز شهرفلاورجان خبر داد. وی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به معضل کم آبی و لزوم ارائه راهکارهای مفید و اجرایی در این زمینه گفت: یکی از برنامه هایی که در سال جاری مورد توجه ودستورکارشهرداری قرار گرفت رفع نواقص سیستم… ادامه خواندن اجرای تمهیدات مناسب برای صرفه جویی در مصارف آبیاری فضای سبزفلاورجان/تغییر شیوه آبیاری فضای سبز فلاورجان به آبیاری قطره ای