برگزاری مانور دور میزی در شهرستان فلاورجان

مانور دور میزی تصادف فرضی دو دستگاه اتوبوس، انتقال و پذیرش۴۰ نفر مصدوم فرضی توسط تجهیزات موجود در شهرستان در دفتر مدیریت بحران فرمانداری شهرستان فلاورجان برگزار شد. محمد عسگری مدیریت بحران فرمانداری شهرستان فلاورجان اظهارکرد: مانور دور میزی مقدمه ای برای انجام مانور عملی و تخلیه اضطراری در زمان وقوع بحران خواهد بود. وی