ارائه دو مقاله توسط محمد عسگری در دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

 دومین همایش “ملی آتش نشانی و ایمنی شهری”۴ و ۵ اسفند ۱۳۹۵  در مرکز همایش های بین المللی صنعت نفت برگزارشد   دومین همایش “ملی آتش نشانی و ایمنی شهری با هدف ارتقاء نظام مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی ، توسعه فضای تعاملی بین سطوح راهبردی و عملیاتی سازمان های،مرتبط با مدیریت ایمنی شهری و آتش نشانی  و بسترسازی