یک نیروی عملیاتی به‌ سمت مدیریت بحران شهرستان منصوب شد

یک  نیروی  عملیاتی  (امداد و نجات )به‌عنوان مدیریت بحران شهرستان فلاورجان منصوب شد محمد عسگری باسابقه درخشان که در عملیات امداد و نجات کشور دارد با حکم مهندس هدایت فرماندار شهرستان به‌عنوان  مدیریت بحران فلاورجان  منصوب شد تحصیلات وی کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و کاردان امداد سوانح بوده و همچنین تمام دوره‌های امداد