چهارمین کارگاه پیشگیری از اعتیاد توسط کمیته امداد شهرستان فلاورجان برگزارشد

چهارمین کارگاه پیشگیری از اعتیاد در امداد فلاورجان برگزارشد حمید رضا طاهری مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فلاورجان  از برگزاری چهارمین کارگاه آموزش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در شهر قهدریجان خبر داد. حمیدرضا طاهری گفت : ۱۰۰ نفر از زنان تحت پوشش امداد با حضور در بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه