مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فلاورجان: همۀ مجاهدان دریک اندازه و پایه نیستند

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه فلاورجان درجمع پایوران ناحیه ،گردان امام حسین (ع)و نیروهای وظیفه مطالبی بیان کرد. حجت الاسلام علی رئیسیان بااشاره به آیات ۹۵و۹۶سوره نساء گفت:ازمومنان آن کسانى که بدون آسیب دیدگى و رنج از جهادبازنشسته‏ اند،با آن مجاهدانى که با نثارمال وجان خوددرراه خداجهاد مى کنند،یکسان نیستند؛خدا کسانى را که بادارایى وجانشان