موسوی لارگانی نماینده فلاورجان ؛ احضار وزیر اقتصاد به مجلس و تذکر برای کاهش سود سپرده مردم

موسوی لارگانی نماینده فلاورجان ؛ احضار وزیر اقتصاد به مجلس و تذکر برای کاهش سود سپرده مردم موسوی لارگانی به افکار نیوز خبر داد؛ احضار وزیر اقتصاد به مجلس و تذکر برای کاهش سود سپرده مردم نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس از احضار وزیر اقتصاد به مجلس و تذکر به وی برای کاهش سود