نخاله های ساختمانی در بستر و حاشیه رودخانه زاینده رود در شهرستان فلاورجان//تصاویر

وجود نخاله های ساختمانی در بستر و حاشیه رودخانه زاینده رود در شهرستان فلاورجان موجب نگرانی دوستداران طبیعت شده است وامیدواریم طرح ساماندهی رودخانه و حاشیه زاینده رود در فلاورجان در اولویت قرار گیرد و به شکل ویژه پیگیری شود. /تصاویر .