با حضور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور از شاخصین سوادآموزی تجلیل شدند

در مراسمی که با  حضور علی باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد اموزی  ، و جمعی از مسئولین، استان و بخش پیربکران شهرستان فلاورجان از ۳ نفراز شاخصین سوادآموزی تقدیر شد. یکی از سوادآموزان در رشته انشای نماز رتبه ۲ کشور و دو نفر دیگر در ادامه تحصیل از افراد موفق بوده اند. لازم