ویژه برنامه ‌های روز چهارم هفته نکوداشت شهرستان فلاورجان

ویژه برنامه ‌های هفته نکوداشت شهرستان فلاورجان در بخش‌های مختلف هنری، تفریحی و شهری از ۳۰بهمن ماه درشهرستان فلاورجان آغاز شده و این برنامه ها تا  ششم اسفندماه  به صورت گسترده در مناطق مختلف شهری وروستایی۳ در حال برگزاری است. ویژه برنامه ‌های روز چهارم : ۳ اسفند که به نام فلاورجان ، میراث فرهنگی ، گردشگری