انتخاب شرکت داروسازی امین به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان

شرکت داروسازی امین در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان گردید . شرکت داروسازی امین در سال ۱۳۶۳ تاسیس گردیده و در سال ۱۳۶۹ برای تولید انواع شربت ، قطره ، قرص و کپسول در استان  اصفهان، کیلومتر ۳ شهر بهاران