ورزش روستایی دراولویت اداره ورزش و جوانان فلاورجان

ورزش روستایی دراولویت اداره ورزش و جوانان فلاورجان

درجلسه ای که با حضور رحمان رئیسی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان و تعدادی از دهیاران روستاهای شهرستان فلاورجان در  اداره ورزش و جوانان برگزار شد مشکلات ورزشی درروستاها موردبحث وبررسی قرارگرفت. رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان توجه به ورزش روستایی و مناطق محروم شهرستان را یکی از اولویت های کاری