سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان از تشدید گشت و پایش واحدهای دامداری در این شهرستان خبر داد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان از تشدید گشت و پایش واحدهای دامداری در این شهرستان خبر داد سرپرست این اداره به همراه کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان وضعیت زیست‌محیطی یکی از دامداری این شهرستان را بررسی کردد. محمد ولید مغربی در این بازدید رعایت الزامات زیست‌محیطی توسط دامداری‌ها را ضروری عنوان کرد و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc