شهرستان فلاورجان با تولید سالانه بیش از صد هزار تن پیاز قطب تولید این محصول در کشور است.

معاون طرح وتوسعه جهاد کشاورزی فلاورجان گفت:در این شهرستان بیش از هزار هکتار زمین زیر کشت پیاز است که پیش بینی می شود امسال ۱۵۰ هزارتن پیاز برداشت شود . سید ابوالفضل رضوی افزود: در یک سال گذشته برای کشاورزان زراعی بیش از ۱۰ دوره کلاس های آموزشی برگزار شده که موجب رشد ۴ برابری

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc