کشاورزان از عرضه محصول خود امتناع و از خرید تضمینی پیاز استقبال نکردند.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امیدواریم کشاورزان عزیز و زحمت‌کش، با توجه به توصیه‌های کارشناسان و متخصصان اقدام به کشت و فعالیت نمایند تا از بروز هر گونه مشکل در روند کشت و بازرگانی محصولات کشاورزی جلوگیری شود. به نقل روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، آقای مهندس محمد زارع مدیر

برای اولین بار طرح تولید ریز غده پیازدر شهرستان فلاورجان آغاز شد.

به نقل روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، با توجه به کاهش منابع آب و افزایش هزینه های تولید انواع محصولات زراعی به خصوص پیاز، برای اولین بار طرح تولید ریز غده پیاز(آنیون ست) جهت کاهش هزینه های تولید، کشت محصول سالم با سایز مناسب و استفاده صحیح از منابع آب و خاک جهت صادرات

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc