قهرمانی تیم فوتسال پیام نور پیربکران درر مسابقات فوتسال کارکنان پیام نور استان اصفهان

قهرمانی تیم فوتسال پیام نور پیربکران درر مسابقات فوتسال کارکنان پیام نور استان اصفهان  تیم فوتسال کارکنان پیام نور پیربکران در مسابقات فوتسال کارکنان پیام نور استان اصفهان که به میزبانی دانشگاه پیام نور وزوان برگزار گردید شرکت نموده و پس از شکست رقبا اول شد.لازم به ذکر است تیم های پیام نور کوهپایه و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc