مسابقات رزمی اصفهان وفولادشهر در شهرستان فلاورجان برگزار شد

مسابقات رزمی اصفهان وفولادشهر در شهرستان فلاورجان برگزار شد مسابقات رزمی ،هیات ورزش های رزمی شهرستان فلاورجان در دوسبک سایوکان و کیک بوکسینگ با حضور ۸تیم از اصفهان ،فلاورجان و فولادشهر و ۱۲۰ورزشکار(۱مرداد)در سالن حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری برگزار گردید. استاد قربانی رییس هیات ورزشهای رزمی شهرستان فلاورجان با همکاری فرماندهی محترم حوزه مقاومت… ادامه خواندن مسابقات رزمی اصفهان وفولادشهر در شهرستان فلاورجان برگزار شد