کشت آزمایشی موسیر برای اولین در شهرستان/ افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی/بیشترین تعدادگلخانه های استان اصفهان در شهرستان فلاورجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان فلاورجان یکی از مشکلات اساسی کشاورزان شهرستان را خرده مالکیت و کمبود آب دانست و افزود در راستای حل مشکلات اقداماتزیادی انجام گرفته شده است وی در ادامه افزود مالکیت کشاورزان زیر هفت دهم هکتار در جریب که این آمار در

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان فلاورجان یکی از مشکلات اساسی کشاورزان شهرستان را خرده مالکیت و کمبود آب دانست و افزود در راستای حل مشکلات اقداماتزیادی انجام گرفته شده است وی در ادامه افزود مالکیت کشاورزان زیر هفت دهم هکتار در جریب که این آمار در

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc