راه اندازی سامانه نوبت مجازی در صنعت حمل و نقل

در آستانه ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل و راننده، گردهمایی انجمن‌های صنفی و تعاونی‌های حمل و نقل رانندگان و کامیون داران کشور با حضور رؤسای انجمن‌های صنفی و تعاونی‌های حمل و نقل رانندگان و کامیون داران از سراسر استان‌های کشور در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم  شهرستان فلاورجان برگزار شد،   دغاغله مدیرکل دفتر