کد خبر : 25514
تاریخ انتشار : یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 - 8:33
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان بسته هستند

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان روستای رارا ۱_ آقای مهدی جعفری رارائی نام پدر اصغر دارای ۴۴۳ رای ۲_ آقای عباسعلی جعفری رارائی نام پدر احمدعلى دارای ۳۱۲ رای ۳_ آقای حشمت اله جعفری رارائی نام پدر خدابخش دارای ۳۰۴ رای ۴_ آقای عباس دهقانی حبیب آبادی نام پدر رمضانعلى دارای

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان

روستای رارا
۱_ آقای مهدی جعفری رارائی نام پدر اصغر دارای ۴۴۳ رای
۲_ آقای عباسعلی جعفری رارائی نام پدر احمدعلى دارای ۳۱۲ رای
۳_ آقای حشمت اله جعفری رارائی نام پدر خدابخش دارای ۳۰۴ رای
۴_ آقای عباس دهقانی حبیب آبادی نام پدر رمضانعلى دارای ۲۳۱ رای
۵_ آقای آیت اله جعفری رارائی نام پدر مظاهر دارای ۱۸۵ رای
روستای دستناء
۱_ آقای علیرضا عزیزی دستنائی نام پدر احمد رضا دارای ۱۳۶ رای
۲_ آقای محمود شاه پروری جزی نام پدر آقا جان دارای ۸۰ رای
۳_ آقای اصغر شاه پرورچی جزی نام پدر علی دارای ۷۹ رای
 
روستای سیاه افشار
۱_ آقای رحمت اله مرادی سیاه افشادی نام پدر مهدی دارای ۳۸۱ رای
۲_ آقای عباس مرادی نام پدر عبداله دارای ۲۵۹ رای
۳_ خانم فاطمه مرادی سیاه افشادی نام پدر عبدالله دارای ۲۳۷ رای
روستای سهروفیروزان 
۱_ آقای مهدی عطائی سهرفروزانی نام پدر على اکبر دارای ۷۸۷ رای
۲_ آقای مراد ذبیحی سهرفروزانی نام پدر کریم دارای ۷۵۰ رای
۳_ آقای مجتبی رحمانی نام پدر حسینقلى دارای ۷۴۳ رای
۴_ آقای مرتضی قربانی سهرفروزانی نام پدر حسن دارای ۷۳۹ رای
۵_ آقای مسعود صابری سهروفروزانی نام پدر یداله دارای ۴۱۶ رای
روستای قلعه سرخ
۱_ آقای فرامرز اکبری قلعه سرخی نام پدر حسینعلى دارای ۱۴۵ رای
۲_ خانم عزت مرادی سیاه افشاری نام پدر غلامرضا دارای ۱۲۸ رای
۳_ آقای عباس کارگری چهاربرجی نام پدر مصطفی دارای ۱۱۲ رای
 
روستای مهرگان
۱_ آقای جواد آزادی مهرگانی نام پدر مجید دارای ۳۰۵ رای
۲_ آقای علی اکبر آزادی قلعه سرخی نام پدر حشمت اله دارای ۲۶۳ رای
۳_ آقای محمود یونسی مهرگانی نام پدر یداله دارای ۲۳۱ رای
۴_ آقای مظاهر آزادی نام پدر محمد دارای ۱۴۲ رای
۵_ آقای حسین امامی مهرگانی نام پدر قربانعلى دارای ۱۲۵ رای
روستای سمسان
۱_ آقای شهریار مرادی سمسانی نام پدر علی پناه دارای ۲۵۲ رای
۲_ آقای ابوالقاسم مرادی سمسانی نام پدر علیداد دارای ۱۹۲ رای
۳_ آقای حسن نادری سمسانی نام پدر اکبرقلى دارای ۱۳۴ رای
 
روستای سیاه افشار
۱_ آقای رحمت اله مرادی سیاه افشادی نام پدر مهدی دارای ۳۸۱ رای
۲_ آقای عباس مرادی نام پدر عبداله دارای ۲۵۹ رای
۳_ خانم فاطمه مرادی سیاه افشادی نام پدر عبدالله دارای ۲۳۷ رای
روستای نودرآمد
۱_ آقای علی بکرانی بالانی نام پدر حسین دارای ۱۷۹ رای
۲_ آقای سیدهدایت موسوی درآمدی نام پدر ناصر دارای ۱۳۵ رای
۳_ آقای رجبعلی محمدی فروشادی نام پدر عباس دارای ۱۱۴ رای
روستای تمندگان
۱_ آقای علیرضا اسماعیلی تمندگانی نام پدر حسینقلى دارای ۲۳۷ رای
۲_ آقای مهدی رحیمی تمندگانی نام پدر مرتضى دارای ۱۹۱ رای
۳_ آقای محمدعلی اسماعیلی تمندگانی نام پدر خدارحم دارای ۱۵۳ رای
روستای صادق آباد
۱_ آقای غلامحسین محمدی صادق آبادی نام پدر حسن دارای ۱۳۱ رای
۲_ آقای ولی اله کشاورزصادق آبادی نام پدر یداله دارای ۱۲۱ رای
۳_ آقای مهدی کشاورزصادق آبادی نام پدر یداله دارای ۹۲ رای
روستای خوانسارک
۱_ آقای رمضانعلی احمدی خونسارکی نام پدر عبدالعظیم دارای ۵۴۳ رای
۲_ آقای نصراله احمدی خونسارکی نام پدر اکبرقلى دارای ۳۳۱ رای
۳_ آقای علیمحمد زارع چاوشی نام پدر حسینعلی دارای ۲۵۳ رای
 
روستای پلارت
۱_ آقای سیدسعید خدامی مبارکه نام پدر سیدابوالفضل دارای ۳۴۱ رای
۲_ آقای صفرعلی محمدی نام پدر محمد دارای ۲۶۴ رای
۳_ آقای اسمعیل ابراهیمی پلارتی نام پدر سیف اله دارای ۱۵۳ رای
روستای دارافشان
۱_ آقای حسین جمشیدوند نام پدر غلامعلی دارای ۲۸۳ رای
۲_ آقای علیرضا کاظمی دارافشانی نام پدر خدایار دارای ۲۶۳ رای
۳_ آقای محمد کاظمی دارافشانی نام پدر حسین دارای ۲۱۳ رای
روستای دارگان
۱_ آقای کریم آشوری دارگانی نام پدر حسنعلى دارای ۱۰۳۳ رای
۲_ آقای منصور شریعتی دارگانی نام پدر محمدحسین دارای ۸۶۱ رای
۳_ آقای حسین توکلی دارگانی نام پدر احمد رضا دارای ۴۲۸ رای
۴_ آقای محسن بیگی نام پدر ناصر دارای ۳۹۴ رای
۵_ آقای ابوالفضل شرافت دارگانی نام پدر تقی دارای ۳۴۸ رای
روستای سهروفیروزان
۱_ آقای مهدی عطائی سهرفروزانی نام پدر على اکبر دارای ۷۸۷ رای
۲_ آقای مراد ذبیحی سهرفروزانی نام پدر کریم دارای ۷۵۰ رای
۳_ آقای مجتبی رحمانی نام پدر حسینقلى دارای ۷۴۳ رای
۴_ آقای مرتضی قربانی سهرفروزانی نام پدر حسن دارای ۷۳۹ رای
۵_ آقای مسعود صابری سهروفروزانی نام پدر یداله دارای ۴۱۶ رای
روستای ونهر
۱_ آقای محمد نصیری ونهری نام پدر لطیف دارای ۴۲۷ رای
۲_ آقای حسین ملایری نام پدر حسن دارای ۳۰۶ رای
۳_ آقای مهدی کاظمی ونهری نام پدر خسرو دارای ۲۰۶ رای
 
روستای فیلورگان
۱_ آقای علی صادقی فیلاورگانی نام پدر زمانعلى دارای ۱۵۲ رای
۲_ آقای حشمت اله صادقی فیلاورگانی نام پدر کریم دارای ۱۳۸ رای
۳_ آقای محمد نصیری فیلاورگانی نام پدر نصراله دارای ۱۰۱ رای
روستای اردال وصفی آباد

۱_ آقای حمیدرضا شفیعیان فروشانی نام پدر اسفندیار دارای ۲۰۷ رای
۲_ آقای منصور بهرامی اردالی نام پدر نعمت اله دارای ۱۸۰ رای
۳_ آقای بختیار کرمی نام پدر رمضان دارای ۱۴۷ رای
روستای بجگرد
۱_ آقای ذبیح اله اکبری بجگردی نام پدر قنبرعلی دارای ۴۲۶ رای
۲_ آقای جمشید هادیان بجگردی نام پدر حسن دارای ۳۶۱ رای
۳_ آقای عباس اکبری نام پدر عبدالحسین دارای ۳۵۱ رای
روستای چمرود
۱_ آقای مسعود ابراهیمی نام پدر على دارای ۲۳۲ رای
۲_ آقای علی دهقان نام پدر مهدی دارای ۱۱۸ رای
۳_ آقای هاشم دهقان نام پدر رحمت اله دارای ۱۱۶ رای
روستای نرگان
۱_ آقای امراله دهقان نام پدر اسماعیل دارای ۴۹۲ رای
۲_ آقای امراله جعفری نرگانی نام پدر جعفر دارای ۴۷۳ رای
۳_ آقای مسیب دهقان نرگانی نام پدر قاسم دارای ۲۰۷ رای
 
روستای چهار برج
۱_ آقای مجید یزدانی نام پدر اسفندیار دارای ۵۱ رای
۲_ آقای سعید یزدانی دهنوی نام پدر اصغر دارای ۴۹ رای
۳_ آقای حسن یزدانی نام پدر مسیب دارای ۴۹ رای
روستای علی آباد
۱_ آقای ابراهیم آزادعلی آبادی نام پدر على اصغر دارای ۵۵ رای
۲_ آقای شهریار آزادعلی آبادی نام پدر عبدالحسین دارای ۴۴ رای
۳_ آقای رسول آزادعلی آبادی نام پدر ابراهیم دارای ۳۶ رای
روستای پلارتگان
۱_ آقای سجاد آقائی پلارتگانی نام پدر حشمت اله دارای ۱۲۰ رای
۲_ آقای مهدی زمانی نام پدر نوروزعلى دارای ۸۳ رای
۳_ آقای کریم کریمی پلارتگانی نام پدر ر جبعلى دارای ۵۱ رای
روستای شمس الدین
۱_ آقای حبیب اسحقی شاه شمس الدینی نام پدر عبدالعلی دارای ۵۱ رای
۲_ آقای علیرضا اسحاقی نام پدر على دارای ۴۳ رای
۳_ آقای محمد اسحقی شاه شمس الدینی نام پدر غلامعلى دارای ۴۳ رای
روستای کلیسان
۱_ آقای سهراب دیانی کلیسانی نام پدر علمدار دارای ۸۸ رای
۲_ آقای یوسف دیانی کلیسانی نام پدر احمدرضا دارای ۸۳ رای
۳_ آقای مصطفی دیانی کلیسانی نام پدر امیدعلى دارای ۷۷ رای
روستای وزیر آباد
۱_ آقای اصغر کارگری چهاربرجی نام پدر حسن دارای ۱۰۶ رای
۲_ آقای حسین محمدی شریف آبادی نام پدر رمضانعلى دارای ۵۰ رای
۳_ آقای جواد وزیری وزیرآبادی نام پدر عبداله دارای ۴۵ رای
روستای رحیم آباد
۱_ آقای محمد رضاقلیان نهڃیری نام پدر حبیب اله دارای ۷۰ رای
۲_ آقای مجید رضاقلیان نام پدر نعمت اله دارای ۵۴ رای
۳_ آقای کرمعلی رضاقلیان نهڃیری نام پدر عیسى قلى دارای ۴۵ رای
روستای گلگون
.
 .

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc