اسامی کاندیداهای شورای شهرابریشم منتشر شد

اسامی کاندیداهای شورای شهرابریشم منتشر شد

به گزارش نیوز فلاورجان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ابریشم  به این شرح است ۱ – آقای جواد ابراهیمی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵ ۲ – خانم راحله ابراهیمی فرزند صادق کد نامزد ۱۶ ۳ – آقای احمدرضا ابراهیمی یزدآبادی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۷ ۴ – آقای تقی

اسامی کاندیداهای شورای شهر بهاران شهر منتشر شد

اسامی کاندیداهای شورای شهر بهاران شهر منتشر شد

به گزارش نیوز فلاورجان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بهاران به این شرح است   ۱ – خانم پروین احمدی کافشانی مشهور به شهرزاد فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵ ۲ – آقای روح الله اسدی اجگردی فرزند علی کد نامزد ۱۷ ۳ – آقای علی باقریان سهلوانی فرزند ولی

گفتگو با مردی که درختانِ باغش را درآورد و به جای آنها نهالهای دانش کاشت.

گفتگو با مردی که درختانِ باغش را درآورد و به جای آنها نهالهای دانش کاشت.

شکرالله باقریان از خیّران ساکن در محله سهلوان شهر بهاران: بنده یک شاگرد شوفر و فرزندِ کشاورز بیشتر نیستم و در حد بضاعت توانستم به مدرسه سازی کمک کنم. این را می توانید از اهالی فرهنگ و اندیشه بپرسید که چگونه می توان به بهترین شکل از مدرسه بهره برد».؛