نشست خبری رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران /تجلیل از معلمین نمونه در منطقه پیربکران در هفته معلم

نشست خبری رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران با اصحاب رسانه در دفتر ریاست اداره برگزار شد. ریاست اداره در این نشست خبری به توضیح و تشریح دستاوردهای چند ساله اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران پرداختند. تاسیس ، احیاء و راه اندازی مراکز وابسته به آموزش و پرورش، تعمیرات وتامین تجهیزات، اولین فعالیت

رتبه برتر آموزش و پرورش پیربکران در استان اصفهان

سومین همایش سراسری اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش برگزار شد  دراین  همایش که به مناسبت گرامی داشت هفته شوراهای آموزش و پرورش از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شده بود، از شوراهای برتر در سطح استان تجلیل شد. شورای آموزش و پرورش

همایش روز جهانی مبارزه با بیسوادی در اردوگاه کشوری شهید بهشتی برگزار شد.

همایش روز جهانی مبارزه با بیسوادی ا ۴۳۰ سوادآموز و ۵۰ آموزش دهنده در اردوگاه کشوری شهید بهشتی برگزار شد. اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران با ۴۳۰ سوادآموز و ۵۰ آموزش دهنده همایش رو جهانی مبارزه با بیسوادی را در اردوگاه کشوری شهید بهشتی، با حضور کلیه اعضای کمیته پشتیبانی سوادآموزی و کمیته بهبود