آمار سزارین در  شهرستان فلاورجان ۴۸درصد  کاهش یافت/اجرای ۹۰ درصدی طرح تحول سلامت

آمار سزارین در شهرستان فلاورجان ۴۸درصد کاهش یافت/اجرای ۹۰ درصدی طرح تحول سلامت

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان عنوان کرد: اجرای موفق طرح تحول سلامت در شهرستان فلاورجان کاهش هزینه های بیمارستانی, کاهش هزینه های درمانی مراجعین و افزایش آمار مراقبین سلامت را به همراه داشته است.