جلسه شورای ترافیک شهرکلیشاد وسودرجان باهدف بررسی مشکلات ترافیکی برگزار شد

جلسه شورای ترافیک شهرکلیشاد وسودرجان باهدف بررسی مشکلات ترافیکی برگزار شد به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشاد وسودرجان جلسه شورای ترافیک با حضور ساعدی شهردار  کلیشاد و سودرجان  ؛جناب سرگرد قاسمی از راهنما و رانندگی شهرستان فلاورجان و جناب سروان میرلوحی از اماکن از شهرستان فلاورجان و کارشناس شهرسازی باهدف بررسی مشکلات ترافیکی و ارائه

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc