لیلهالرغائب؛ شبی که آرزوها از قلب‌ها به زبان‌ها جاری می‌شود

لیلهالرغائب یا شب آرزوها، نخستین شب جمعه ماه رجب است که در آن مسلمانان با تضرع و خشوع و با هزاران امید و آرزو، دست به درگاه الهی برمی‌دارند و آرزو‌های خود را از قلب‌ها بر زبان‌ها جاری می‌سازند، باشد که حق تعالی، نجوای آنان را شنیده و عنایت خویش را شامل حال بندگانش کند.