برداشت سیب زمینی در شهرستان فلاورجان

به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، سطح زیر کشت سیب زمینی شهرستان فلاورجان ۱۸۰۰ هکتار بوده و تا کنون بیش از ۴۰ درصد از سیب زمینی شهرستان فلاورجان برداشت شده و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت . رقم غالب کشت شده در منطقه مارفونا می باشد ..