امضای میثاق نامه ی مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی توسط دانش آموزان و فرهنگیان

۳۴۰۰۰دانش آموز فلاورجانی  به همراه بیش از ۲۰۰۰ معلم فلاورجانی میثاق نامه ی مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی را در مدارس امضا می کنند. میثاق نامه ی مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی که درابتدای پارچه ای به طول ۴۰ متر نوشته شده است ، چند روزی است که مدرسه به مدرسه می