اخطار به صنایع آلاینده شهرستان فلاورجان /گشت و پایش شبانه واحدهای صنعتی

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان فلاورجان  از برخورد با صنایع آلاینده این شهرستان خبر داد. محمد ولید مغربی در گفت‎وگو با خبرنگار ما اعلام نمودند که با توجه به گزارشات واصله در خصوص ایجاد آلایندگی برخی از واحد های صنعتی شهرستان فلاورجان  در ساعاتی از شب و سوابق پایشهای شبانه قبلی این اداره طی پایش های شبانه

رها سازی یک بهله سارگپه در طبیعت شهرستان فلاورجان

از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان، محمد ولید مغربی سرپرست این اداره اظهار داشت : پرنده آسیب دیده مذکور پس از وارد آمدن جراحت از ناحیه بال، توسط مردم به این اداره تحویل داده شدند . وی افزود: پس  درمان و تیمار، این پرنده در طبیعت شهرستان فلاورجان رها سازی شد. سرپرست اداره حفاظت