چهار واحد صنعتی آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان فلاورجان پلمب شد

دکتر محمد ولید مغربی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان از پلمب  چهار واحد صنعتی آلوده کننده هوا و محیط زیست به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و ضایع کردن حقوق شهروندان در این شهرستان خبرداد. وی افزود: این ۴ واحد صنعتی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات زیست محیطی، ایجاد