از فعالیت یک واحد تولیدی شن و ماسه در شهرستان فلاورجان جلوگیری شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان گفت: کارشناسان این اداره پس از پایش واحدهای صنعتی این شهرستان یک واحد دانه بندی شن و ماسه را تعطیل کردند. محمد ولید مغربی افزود: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان طی گشت و پایش واحدهای صنعتی شهرستان فلاورجان یک واحد دانه بندی شن و ماسه را پلمپ کردند. محمد ولید مغربی