اخذ مجوز احداث ۶ مدرسه ی طرح برکت در شهرستان فلاورجان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، در جلسه ی کمیته ی برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، از اخذ مجوز احداث ۶ مدرسه ی طرح برکت دیگر در شهرستان فلاورجان ، خبر داد. به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، جلسه ی کمیته ی برنامه ریزی در