نتایج مسابقات کیوروگی قهرمانی شهرستان ویژه بانوان شهرستان فلاورجان اعلام شد

روز پنج شنبه  مورخ ۲۹ مهرماه ۹۵ مسابقات کیوروگی قهرمانی شهرستان ویژه بانوان شهرستان فلاورجان  با حضور  تکواندوکاران  از شهرها وروستاهای شهرستان فلاورجان  برگزار شد و در پایان نتایج به شرح زیر به دست آمد. ﺭﺩﻩ ﺳﻨﻲ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻫﺎ( ﻭﺯﻥ ﻳﻚ) ﻣﻘﺎﻡ اﻭﻝ:ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﺰاﺩﻩ (ﻗﻬﺪﺭﻳﺠﺎﻥ) ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻭﻡ:ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻋﻠﻴﺰاﺩﻩ (ﻗﻬﺪﺭﻳﺠﺎﻥ) ﻣﻘﺎﻡ ﺳﻮﻡ:ﺳﺤﺮ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩﻱ (ﭘﻮﻳﺎ) ﻣﻘﺎﻡ ﺳﻮﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ :ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ