دوره ی آموزشی ایمنی وبهداشت محیط کارویژه ی خدمتگزاران و سرای داران مدارس فلاورجان برگزار گردید.

به نقل  روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان دوره ی آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کارویژه ی خدمتگزاران و سرای داران مدارس فلاورجان روز پنجشنبه در سالن اجتماعات موزش و پرورش شهرستان فلاورجان  برگزار گردید.در این دوره که قریب به صد نفر از نیروهای خدمتگزار حضورداشتند، توسط مدرس اعزامی از شبکه ی بهداشت ، در مورد