اصحاب رسانه نسبت به بحران آب حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

غلامرضاقائدیها مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل  استانداری  اصفهان در جلسه روابط عمومی ها و خبرنگاران شهرستان فلاورجان که در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان با حضور فرماندار برگزار شده بود گفت:  با توجه بحران کم‌آبی در اصفهان، لازم است تا تمامی اقشار مردم به‌خصوص اصحاب رسانه نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.؛