هفته تربیت بدنی فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت و اثرات ورزش در زندگی فردی و اجتماعی

پیام حجه الاسلام موسوی لارگانی به مناسبت هفته تربیت بدنی باسمه تعالی هفته تربیت بدنی فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت و اثرات ورزش در زندگی فردی و اجتماعی و اشاعه فرهنگ ورزش و ترویج آن در جامعه بوده و ضرورت توجه مسئولین به فرهنگ سازی و نهادینه کردن ورزش را خاطر نشان می سازد. ورزش