پیام صوتی حجت الاسلام موسوی لارگانی خطاب به مردم شریف شهرستان فلاورجان

باطلاع کلیه مردم می رساندحجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم شهرستان فلاورجان که بحمدالله حال ایشان خوب وجراحاتی دراثراین نصادف دیده که ضمن درخواست ازکلیه مردم درخواست دعای خیر برای شفای خود وهمسرش رااز مردم نمودند دراین پیام ازلطف کلیه مردم شهرستان ومدیران شهرستان جهت دلجویی ازایشان تشکروقدردانی نمودند درضمن از کلیه مردم تقاضا نمودند