مسئول بسیج زنان فلاورجان : ازبرگزاری همایش عفاف وحجاب درشهرستان فلاورجان خبرداد

مسئول بسیج زنان فلاورجان : ازبرگزاری همایش عفاف وحجاب درشهرستان فلاورجان خبرداد خواهرشریف پورمسئول بسیج جامعه زنان گفت: به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب ،همایش بزرگی روز چهار شنبه ۲۳ تیر ماه از ساعت ۹الی ۱۱از میدان اصلی شهر به سمت مصلی نماز جمعه برگزار می گردد. مسئول بسیج جامعه زنان ازبرگزاری همایش ۵۰۰۰