ادای احترام به مقام شامخ معلم و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، همراه با خانواده ی معلم شهید احمد محمدی ، جهت ادای احترام به مقام شامخ معلم و همچنین تجدید میثاق با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی ، در گلستان شهدای اصفهان ، حضور یافت .  ، در آستانه ی  اردیبهشت ماه و بزرگداشت مقام معلم ،  مدیر آموزش و پرورش