برنامه عزاداری هیئات مذهبی شهر بهاران در سالروز شهادت امام صادق(ع)

برنامه عزاداری هیئات مذهبی در سالروز شهادت امام صادق(ع) به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه، امام صادق (علیه السلام)، هیئات مذهبی شهر بهاران  اقدام به برپایی مراسم سوگواری و عزاداری نموده اند که فهرست آن به شرح زیر می باشد. دسته عزاداری حضرت امام صادق علیه السلام شروع از ساعت ۱۰:۵صبح ازمحله سهلوان