هیئت ووشو شهرستان فلاورجان موفق به کسب مقام اول و برترین هیئت استان معرفی شد.

هیئت ووشو شهرستان فلاورجان موفق به کسب مقام اول و برترین هیئت استان معرفی شد. هیئت ووشو شهرستان در ارزیابی هیئت های ووشو در سطح استان اصفهان موفق به کسب رتبه اول شد ریاست هیئت ووشو شهرستان فلاورجان بر عهده جناب آقای عباس حسن پور می باشد در این ارزیابی به ترتیب هیئت فلاورجان اول