امکان پرداخت زکات فطره و کفارات روزه داران در شهرستان فلاورجان به صورت الکترونیکی

حمیدرضا طاهری رئیس کمیته امدادامام خمینی شهرستان فلاورجان از امکان پرداخت زکات فطره و کفارات مومنین و روزه داران معزز به صورت الکترونیکی با شماره گیری #۵*۵*۰۳۱۶*۸۸۷۷* از تلفن همراه خبر داد. رئیس کمیته امدادامام خمینی شهرستان فلاورجان در خصوص راه‌های جمع‌آوری وجوه زکات فطره گفت :به منطورسهولت پرداخت زکات فطره وکفارات شهروندان دراین شهرستان کدآسان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc