تعامل وهم افزایی دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان با کنگره شهدای فلاورجان باعث تقویت دستاورد ها در ابعاد مختلف می شود.

به نقل از روابط عمومی کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان  روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ جلسه ای با حضور ریاست   دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان خانم دکتر روزبهائی، مسئول معاونت فرهنگی دانشگاه آقای دکتر فیضی، دبیر ستاد کنگره ملی شهدای شهرستان فلاورجان محمد رئیسی، جانشین معاونت نشر و تدوین کنگره ملی شهدای