دفاع مقدس گنج است/ تمام تلاشمان رابرای استخراج گنج(رشادتهاوایثارشهدا) می کنیم

،سرهنگ محمدرئیسی دبیرستادکنگره شهرستان فلاورجان درنشست خبری گفت:شهرستان فلاورجان تامین کننده لشکرهای قدرتمند زرهی۸نجف اشرف،امام حسین(ع)و تیپ ۲۸ صفر بوده است همچنین حفاظت مرکزایران یعنی جماران و انبارهای مهم کشور و حضور در سیستان و بلوچستان ، کردستان و تمامی نقاط  بحران خیز رابرعهده داشته وازنزدیکترین افراد به حضرت امام (ره)بوده اند. وی  در ادامه

تمام تلاش کنگره شهدا این است که تمام افراد جامعه برای برگزاری کنگره دخیل باشند

سرهنگ فتحیان فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فلاورجان در نشست خبری ستاد کنگره ملی ۱۳۰۰شهید شهرستان فلاورجان فرمود:رزمندگان شهرستان فلاورجان قبل ودر زمان شروع جنگ نقش بسزایی در عملیات ها ,غائله های مختلف داشته اند که نتیجه این حضور بر اساس آمار موجود ۱۳ هزار رزمنده و  1300شهید گلگون کفن و ۲۵۰۰ جانباز و