جلسه ی هفتگی کنگره ملی ۱۳۰۰ شهید شهرستان فلاورجان با حضور اعضا و میهمانان برگزار شد

ستاد کنگره ملی ۱۳۰۰ شهید شهرستان فلاورجا ن روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ جلسه ی هفتگی خود را با حضور اعضا و میهمان ارجمند جناب آقای دکتر عباس اسماعیلی برگزار نمود. ابتدا مسئول معاونت اجرایی ستاد کنگره شهدا ضمن خیر مقدم گویی به جمع حاضر به موضوع این جلسه پرداخت و گفت هدف