احداث بیش از چهل هزار متر مربع گلخانه صنعتی در شهرستان فلاورجان

به نقل از  واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از چهل هزار متر مربع گلخانه صنعتی در سطح شهرستان فلاورجان  احداث گردیده است. احداث گلخانه های صنعتی به دلیل افزایش راندمان، کاهش مصرف آب و مزیت های دیگر، یکی از اولویت های جهاد کشاورزی می باشد.